Home   >  Nieuws  >  Database winda van gwo actief op 17 oktober

Database WINDA van GWO actief op 17 oktober

12 oktober, 2016

Dit is een belangrijk bericht voor iedereen die te maken heeft met trainingen conform de richtlijn van de Global Wind Organisation (GWO).

Geachte relatie,

Op 17 oktober 2016 activeert GWO de WINDA database, waarin alle deelnemers zich moeten registreren. Daarnaast dienen ook trainingsleveranciers en opdrachtgevers binnen de windindustrie zich te registeren. Als men is ingeschreven is het mogelijk om in deze database GWO-training gerelateerde data op te zoeken, zoals de geldigheid van een certificaat van een deelnemer en de status van een trainingsleverancier.

Wat betekent dit in de praktijk?

Dit betekent dat WINDA registratie noodzakelijk is vanaf 17 oktober 2016 voor deelname aan alle GWO-trainingen. Voor trainees die op een GWO training moeten verschijnen is dit een verplichting. Deelname aan een training zonder een inschrijving op WINDA is niet mogelijk.

Waar kunt u zich inschrijven?

Vanaf 17 oktober 2016 kunt u zich hier inschrijven. Belangrijk voor cursisten is om zich in te schrijven met een privé e-mailadres, zodat bij een eventuele verandering van werk-/opdrachtgever de WINDA database toegankelijk blijft.

Wat krijgt u ervoor terug?

Het WINDA-ID is een uniek nummer waarop uw gevolgde GWO-trainingen worden geregistreerd. Omdat alle betrokken partijen toegang kunnen opvragen tot WINDA, is een hardcopy certificaat vanuit de GWO niet meer nodig. Het kan zijn dat opdrachtgevers desondanks een hardcopy certificaat opvragen. Deze kan geprint worden vanuit WINDA. Als trainingsleverancier blijven wij (Safe Site) wel de stickers voor het PSL leveren, zodat op locatie wel snel aangetoond kan worden dat de betreffende GWO-training gevolgd is.

Wat zijn de financiële gevolgen?

Het registreren in WINDA als deelnemer is kosteloos. 

Voor het registreren van een geslaagde deelnemer in WINDA moeten wij  (Safe Site) een “registration fee” afdragen aan GWO. Dit is een vereiste in de criteria voor trainingsproviders. Op het moment van schrijven bedraagt deze “fee” € 10,-. Deze kosten zullen wij doorberekenen in de training. 

Dit betekent dat wij de prijzen voor alle GWO BST-trainingen vanaf 17 oktober met €10,-  per ingeschreven deelnemer verhogen.

Voor vragen over WINDA verwijzen wij u door naar de website van de Global Wind Organisation.

Uiteraard kunt u ook contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Safe Site Valbeveiliging

Terug